Kanał RSS - Newsletter SITA Aukcje SITA w Allegro Kanał SITA w Youtube Strona SITA w Google+ Profil SITA w Facebooku

System ratalny

Wymagane dokumenty


A. Dwa dokumenty potwierdzające tożsamość ze zdjęciem:

  1. Kserokopia obu stron dowodu osobistego powiększona dwukrotnie.
  2. Kserokopia drugiego dokumentu tożsamości ze zdjęciem - paszportu lub prawa jazdy.

B. Zaświadczenie o dochodach:

  1. Zatrudnieni na umowę o pracę: zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu według wzoru.
  2. Emeryci: legitymacja emeryta, ostatni odcinek emerytury lub ostatnia waloryzacja świadczenia.
  3. Renciści: orzeczenie lekarskie o przyznaniu renty na stałe lub czasowo (ewentualnie książeczka rencisty), ostatni odcinek renty lub ostatnia waloryzacja świadczenia.
  4. Prowadzący działalność gospodarczą: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami lub 3 ostatnie potwierdzenia wpłat do ZUS-u.

- Rozliczający się z US na zasadach ogólnych: potwierdzenie wpłat podatku dochodowego za ostatnie 3 miesiące, bądź w w przypadku braku zobowiązania do zapłaty podatku informacja na ten temat w formie oświadczenia.
- Rozliczający się z US w formie ryczałtu: potwierdzenia wpłat ryczałtu za ostatnie 3 miesiące.
- Rozliczający się z US na podstawie karty podatkowej: decyzja o wysokości podatku, dowody wpłat podatku za ostatnie 3 miesiące.

<< powrótCopyright © SITA sp. z o.o.<< SITAWersja mobilna >> Strona SITA w Google+ Profil SITA w Facebooku Aukcje SITA w Allegro Kanał SITA w Youtube
 Wersja standardowa >>

Serwis witryny:    Pozycjonowanie stron: Be Perfect